Takfornying

Takfornying

Takfornying

February 5, 2021
  • Hver eneste dag er taket ditt utsatt for slitasje fra vann, vind, snø, is, sur nedbør, alger og mose. Dette fører selvsagt til at taket slites. Spesielt gjør vekst av alger og mose at taket holder på fukt dermed blir taksteinen gjennom vinteren utsatt for frostsprengning. Etter som tiden går blir taksteinen derfor tynnere og tynnere. Ved skader eller slitasje er det ganske vanlig at man velger å skifte hele taket og for de aller fleste er dette en stor økonomisk utfordring. Svært mange er ikke klar over at en fagmessig utført takfornying kan øke takets levetid med så mye som 20 år eller mer. Ved takfornying vil du få et tak som er like pent og holdbart som den dagen det var nytt og det vil dermed også gi huset et mye bedre helhetsinntrykk og øke verdien på eiendommen. 
  • Vi starter med en befaring hvor taket kontrolleres for skader og brudd. Deretter rengjøres taket for mose, alger og annen skitt. Så impregneres taket for deretter å avslutte med sprøytemaling av taket i den fargen du ønsker. Til sammen bruker våre profesjonelle team to dager på jobben, da er taket så godt som nytt. Tak er i seg selv vedlikeholdsfritt, men norske årstider med ekstremvær betyr gjerne slitasje over tid. Ved å rengjøre, impregnere og sprøytemale taket øker vi levetiden på taket med mange år. For å kunne være best i landet krever det også at vi hele tiden bruker de beste produktene.