Maling

Maling

Maling

February 5, 2021

Ved maling av takstein rengjøres og grunnes det med dypt-trengende primer, som hindrer at taksteinen tar opp vann. Deretter males det med to toppstrøk med kvalitets-maling. Et alternativ til å male taket kan være å rengjøre og impregnere taksteinen. Impregnering er en fargeløs væske som trenger dypt ned i taksteinen, og gjør taksteinen vannavvisende og hindrer slitasje.
Med kvalitetsprodukter kan vi gi de fleste typer tak lengre levetid og en fornyet glans. Husets verdi blir dermed ivaretatt gjennom vedlikehold av taksteinen, og dermed utsette den kostbare operasjonen det er å bytte tak.
Takmalingen foregår over flere trinn
Ved befaringen vil våre ansatte ta stikkprøver for å sjekke kvaliteten på undertaket.
Taket rengjøres for mose, alger og annen skitt med spesialmaskiner.
Takrenner og nedløp rengjøres også.
Kontroll av takstein/overflate. Ødelagt stein byttes.
Det grunnes med dypttrengende primer som hindrer at taksteinen tar opp vann.
Det males så med to toppstrøk med kvalitetsmaling.
Håndverkerne dekker til der det er nødvendig.
Opprydding og sluttkontroll av arbeidet.