Blikkenslagerarbeid

Blikkenslagerarbeid

Blikkenslagerarbeid

February 5, 2021

– Montering av beslag
– Lekkasje i taket
– Beslå pipe
– Fasade
– Taksikring
– Snøfanger
– Bly på pipe